Visie op Venlo in de toekomst

Jan, Piet, Albert en Fenno van de Groene Brigade onderhouden het groen in de Tegelse wijk Op de Heide.
Hero mask
Nieuws - woensdag 8 juni 2022
Tekst

In deze serie spreken we mensen die zich vanuit de gemeente Venlo inzetten voor een schone, functionele en duurzame openbare ruimte. Erwin Felten vertelde ons de vorige keer alles over het onderhoud van de openbare verlichting. Nu brengen we een ander verhaal, namelijk dat van de toekomst van Venlo.

Samen met Isabelle de Warrimont, beleidsadviseur Groen, Natuur en Landschap bij onze gemeente, verbeelden we ons de belangrijke veranderingen en uitdagingen op het gebied van groen en water waar Venlo de komende decennia mee te maken zal krijgen.

Een interview met Isabelle de Warrimont

Ze wilde vroeger nooit ambtenaar worden. Na haar studie Landschapsarchitectuur in het Belgische Brussel werkte Isabelle dan ook eerst bij ontwerpbureaus. Toch kwam ze bij de gemeente Venlo terecht, waar ze inmiddels alweer twintig jaar met veel plezier werkt. “Het leuke aan een deze organisatie is de diversiteit. Je werkt echt in een netwerk van mensen aan allerlei projecten. Samen probeer je stapje voor stapje verder te komen. Bovendien is het je eigen leefomgeving waar je aan werkt, dat zorgt voor een grote betrokkenheid bij mij en mijn collega’s.”

Koers bepalen

Als beleidsadviseur Groen Natuur en Landschap houdt Isabelle zich samen met een team van planologen, stedenbouwkundigen, juristen en adviseurs mobiliteit, wonen, water en duurzaamheid bezig met de ruimtelijke toekomst van Venlo. Isabelle: “Hoe willen we dat Venlo er over 20 of 50 jaar uitziet? Welke uitdagingen liggen voor ons en welke vernieuwingen zijn nodig in het sociale, ruimtelijke en economische domein om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden? We verbeelden, onderzoeken, berekenen en agenderen deze veranderingen. Zo ontstaat een toekomstvisie voor onze stad en weten we waar we met z’n allen naartoe willen. Op basis daarvan kunnen we dan concrete plannen en begrotingen maken.”

“Welke uitdagingen liggen voor ons en welke vernieuwingen zijn nodig om ze het hoofd te kunnen bieden?”

Ruimte voor groen en water

Vorig jaar is een nieuwe beleidsnota gepresenteerd, met voor het eerst een gezamenlijke visie voor groen en water voor de gemeente Venlo. “We willen vooral de waarde van groen en water veel meer op de kaart zetten. Niet alleen de esthetische en recreatieve, maar ook de functionele en economische waarde”, licht Isabelle toe. “Tot voor kort werd in een ruimtelijk ontwerp vaak pas op het laatst gekeken waar ruimte was voor groen. Tegenwoordig bekijken we dat gelukkig veel integraler en zien we de essentiële relatie tussen natuur en domeinen als gezondheid, duurzaamheid, woonplezier en biodiversiteit. Zo zijn woningen die omringd zijn door natuur veel populairder en is het in een stad met een ruim aanbod aan groen veel koeler in de zomer.”

“Het komt erop neer dat je als stad echt iets moet doen aan klimaatbestendigheid, wil je in de toekomst nog aantrekkelijk zijn”, aldus Isabelle. “Groen en water zijn onze belangrijkste bronnen van leven. Nu we te maken krijgen hevigere regen, hogere temperaturen en langere periodes van droogte, zullen we zorgvuldiger moeten omgaan met onze rivieren, sloten, bomen en natuurstroken. Het is nodig dat we onze energie- en watersystemen anders inrichten en dat natuur in onze stad meer waarde en ruimte krijgt.”

“Groen en water zijn onze belangrijkste bronnen van leven en het is nodig dat ze in onze stad meer ruimte krijgen”

In de praktijk

Een helder beleid zorgt voor duidelijkheid. “Het is een stip op de horizon”, legt Isabelle uit. “Zo weten we waar we op dit moment staan en welke concrete stappen nodig zijn om vooruit te komen. Een goede visie biedt houvast voor alle concrete plannen die de gemeente nu en in de toekomst zal maken. Het helpt als collega’s en burgers de visie kennen en met de neus dezelfde kant op staan; samen komen we ergens.”

Het betekent dat er veel gedacht en geschreven wordt, maar ook dat er experimenten plaatsvinden in de openbare ruimte. “Er loopt een pilot in twee Venlose wijken in Hout-Blerick en Tegelen, waar heel erg wordt ingezet op vergroening. Zo is er al collectief regenwater afgekoppeld en er zijn pakketten met duurzame beplanting aangekocht. Op scholen zijn we bezig met groenblauwe schoolpleinen, waar kinderen kunnen spelen met zand en water en waar de bestrating deels wordt vervangen door duurzame en soms eetbare beplanting.”

Bij het project De Groene Straat in Belfeld konden bewoners zelf een idee indienen voor een vergroening van hun straat en momenteel wordt het plan van de winnende straat uitgevoerd. “Bijzonder is dat bewoners betrokken bleven bij het gehele proces. Als het een succes is, gaan we dit ook naar heel Venlo uitbreiden”, aldus Isabelle. “We hopen ook dat de pakketten met duurzame beplanting uiteindelijk door alle inwoners van de gemeente aangevraagd kunnen worden.”

“De weg naar een klimaatbestendige stad is niet rechtlijnig”

De weg ernaartoe

De grootste uitdaging van het creëren van een duurzame stad is waarschijnlijk dat het proces veranderingen vraagt van veel mensen op veel verschillende gebieden. “De weg naar een klimaatbestendige stad is niet rechtlijnig. De verandering dient op veel vlakken tegelijk plaats te vinden, wil het een succes zijn. Niet alleen betere regelgeving en het duurzamer bouwen van woningen, maar ook anders met onze ruimte omgaan, bewuster gebruikmaken van water en energie en kansen zien in de energietransitie. Belangrijk is om gewoon ergens te beginnen, ook is het een grote opgave. Gaandeweg leren we wat werkt en zo kunnen we samen organisch ergens naartoe groeien.”

Dit nieuwsbericht was geplaatst op woensdag 8 juni 2022 om 09:53 op Nu Venlo