Volgende stap in transformatie Veilingterrein Venlo

Sfeerbeeld Veilingterrein Venlo
Nieuws - vrijdag 2 juni 2023
Tekst
Foto
Leesduur 4 minuten

Het college van burgemeester en wethouders van Venlo heeft het stedenbouwkundig plan en het ruimtelijke programma goedgekeurd voor de verdere planuitwerking van de herontwikkeling van het voormalige Veilingterrein in Venlo-Zuid.

In het plan en programma heeft projectontwikkelaar JPO, in samenwerking met de gemeente, de contouren geschetst van hoe het terrein ontwikkeld gaat worden tot een volledig nieuw stedelijk gebied. Naast ruimte voor bedrijven, fieldlabs en diverse voorzieningen, komen er ‘mobiliteitshubs’ en honderden woningen voor diverse doelgroepen, zoals studenten, kleinere huishoudens en ook ouderen die in verschillende woonconcepten samenwonen.

Het stedenbouwkundig plan en programma borduurt voort op het vorig jaar gepresenteerde Ambitiedocument. De uitgangspunten daaruit zijn dan ook niet gewijzigd. “Het kernthema van deze gebiedsontwikkeling is ‘positieve gezondheid en leefstijl’, waar innovatie en samenwerking met belangrijke gebiedspartners de boventoon voeren”, licht wethouder Jacques Smeets toe. “In het gebied komen wonen, zorg en onderwijs op een vernieuwende manier en in een groene setting samen. Deze veelbelovende ontwikkeling met woningen in verschillende prijsklassen, inclusief studentenhuisvesting, biedt mooie kansen voor Venlo en onze regio.”

Nieuwe entree

Gelegen aan de belangrijkste zuidelijke invalsweg gaat het gebied zich ontwikkelen tot een nieuwe entree van de stad. Het Veilingterrein zal zich duidelijk en herkenbaar positioneren waarbij ingezet wordt op preventie, gedragsverandering, mentale gezondheid, bewegen en innovatieve concepten en producten.

Het huidige terrein van zo'n 70.000 vierkante meter asfalt en oude veilingloodsen wordt getransformeerd naar een groene leefomgeving. Slechts zo’n 30 procent van het oppervlakte wordt namelijk bebouwd in gestapelde vorm. De overige 70 procent is gereserveerd voor ‘openbare ruimte en groen’.

Studenten en medisch personeel in opleiding

Naast reguliere woningen (tussen de 460-690 woningen) wordt ingezet op woonruimte voor doelgroepen in de zorg (5.000 vierkante meter). Ook komen er minimaal 180 woningen speciaal bestemd voor studenten en medisch personeel in opleiding. Conform het beleid van Venlo biedt het woonprogramma een onderverdeling van minimaal 30 procent sociale huur-, 25 procent midden huur/koop- en 45 procent vrije sector-woningen.

Naast 27.000 vierkante meter aan mobiliteitshubs, is er dan nog tot 42.500 vierkante meter plek voor andere functies op het gebied van ‘positieve gezondheid’, ‘leren en innoveren’, ‘werken en ondernemen’ en ‘bewegen, ontspannen en verzorgen’.

Gezond leven

Gard Stals, directeur van projectontwikkelaar JPO: “Gezond leven is het vertrek- en eindpunt bij alles wat we doen. In lijn met de ambities van de stad en de plannen van de partners in de omgeving, maken we dan ook een groene en inspirerende omgeving, waar mensen graag willen werken, wonen en studeren en die uitnodigt om te bewegen en ontspannen. Ook willen we met deze plannen verbinding leggen tussen de hei, de Maas en het stadscentrum. Op die manier willen we iets nalaten wat ertoe doet en voor lange tijd het verschil maakt. Een gebied dat meer geeft dan neemt. Waar mensen zich verbonden voelen; ook onderling. Een plek waar geluk alle ruimte krijgt.”

Vliegwiel

Het Veilingterrein moet het vliegwiel worden van de doorontwikkeling van het hele Middengebied. Hier zijn al prominent voorzieningen op het gebied van zorg, werken, onderwijs en sport aanwezig. De herontwikkeling van het Veilingterrein wordt nauw verweven met deze omgeving, onder andere door fysiek ruimte te bieden voor het ‘innovatieprogramma positieve gezondheid’. Het wordt daarmee integraal onderdeel van het innovatiemilieu dat in het Middengebied tot stand wordt gebracht.

Mede in dit kader zal de gemeente zich, samen met de verschillende betrokken partijen, gaan buigen over een aantal vragen die voor het hele Middengebied van belang zijn, zoals de aanpassing van de Tegelseweg, de op termijn voorziene vervanging van de dijk ter hoogte van het VieCuri Medisch Centrum en het verbinden van de natuurgebieden van de oostelijke Maasoever en het Jaomerdal.

Eind dit jaar gaat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Medio volgend jaar zal het bestemmingsplan aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op vrijdag 2 juni 2023 om 10:09 op Nu Venlo