Voormalig klooster Bethanië in beeld als locatie voor AZC

Zijaanzicht van het voormalig klooster van Bethanië in Venlo.
Nieuws - woensdag 8 mei 2024
Tekst
Leesduur 4 minuten

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Venlo gevraagd mee te werken aan de realisatie van een asielzoekerscentrum (AZC) in het voormalige klooster Bethanië.

Het COA wil de locatie kopen en ombouwen naar een opvang voor maximaal 600 asielzoekers. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven daar onder voorwaarden in te willen meedenken. 

Opdracht

De gemeente heeft in het kader van de Spreidingswet de opdracht om op korte termijn aan minimaal 487 asielzoekers onderdak te bieden. “We hebben als gemeente een opdracht en een verantwoordelijkheid in de opvang van asielzoekers. Een AZC in deze omvang, maakt dat we met het COA duidelijke afspraken kunnen maken en ook voorwaarden kunnen stellen aan de inrichting van een AZC. Dat zal vastgelegd gaan worden in een bestuursovereenkomst”, zegt burgemeester Antoin Scholten.

Het COA kan bij een AZC van deze omvang zorgen voor meer faciliteiten en ondersteuning op de eigen locatie. Onderwijs, zorg, activiteiten zijn dan op de locatie zelf beschikbaar. Ook de 24-uurs controle en veiligheid zijn dan beter te organiseren.

Bijeenkomst 

Dinsdagavond 7 mei zijn de direct omwonenden en direct betrokken organisaties in een bijeenkomst geïnformeerd over de plannen van het COA en de aanpak in de komende maanden. Burgemeester Antoin Scholten benadrukte in de bijeenkomst dat goed overleg nodig is en sprak uit de omwonenden actief te gaan betrekken in de ontwikkelingen. “We staan aan het begin van een proces, waarbij niet alleen het COA, maar ook wij als gemeente de opdracht hebben te luisteren naar wat er leeft en met mensen in gesprek zijn. Nog niet alles is duidelijk en er leven nog vragen bij bewoners. Zorgen en opmerkingen moeten we vertalen naar de afspraken in de bestuursovereenkomst”, geeft Scholten aan. 

Wethouder Frans Schatorjé benadrukte dat het COA de gebruikelijke vergunningsprocedure moet gaan doorlopen. Hierbij moet het COA het gesprek met de omgeving aangaan en de gemeenteraad moet instemmen met de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan. ”Er is nog een weg af te leggen, waarbij inwoners actief betrokken gaan worden. Daar ligt een opdracht voor ons als gemeente. We gaan in de komende weken bepalen hoe we dat aanpakken en gaan daarover in gesprek met de omwonenden.”

Dit nieuwsbericht was geplaatst op woensdag 8 mei 2024 om 15:30 op Nu Venlo