Wat we hebben geleerd van De Warmste Maand

Man kijkt naar flyer van de warmste maand
Nieuws - woensdag 17 april 2024
Tekst
Leesduur 5 minuten

In januari 2024 organiseerde de gemeente Venlo De Warmste Maand in Hagerhof-Oost en Hagerhof-West: een maand vol activiteiten voor bewoners over het warmtenet dat er komt. Achteraf hebben we alle bewoners een vragenlijst gestuurd. Over de resultaten van die vragenlijst lees je meer in dit bericht.

De belangrijkste en meest opvallende resultaten

  • 62% van de deelnemers gaf aan waarschijnlijk wel aan te willen sluiten op het warmtenet als dat straks komt
  • Hoe hoger de leeftijd van iemand die de vragenlijst heeft beantwoord, hoe vaker iemand wel aan wil sluiten op het warmtenet
  • Bewoners van huurwoningen gaven vaker aan niet aan te willen sluiten dan bewoners van koopwoningen
  • Er is een wens voor meer informatie over de kosten, de werking van het warmtenet, welke aanpassingen je in huis moet doen en subsidiemogelijkheden
  • Voor de bewoners in de leeftijdscategorieën 18 tot 35 jaar en 81 jaar of ouder spelen kosten minder vaak een reden om niet aan te sluiten dan voor bewoners in de leeftijdscategorieën die daartussen liggen
  • Er is een wens om de informatie voor bewoners van koopwoningen en de informatie voor bewoners van huurwoningen apart te krijgen
  • De informatieavonden over De Warmste Maand waren druk bezocht en zijn ook goed beoordeeld in de vragenlijsten
  • De scheurkalender en kwartaalnieuwsbrief van januari 2024 werden beoordeeld als goede informatievoorziening, die helpen bij de kennis over het warmtenet
  • We ontvingen een aantal keer de tip om pas na de informatieavonden te starten met activiteiten en aansluiting te zoeken met bestaande initiatieven

De vragenlijst

De vragenlijst stond online op morgen.venlo.nl/warmtenet. Deze was openbaar voor iedereen om in te vullen. Alle huishoudens in de wijken Hagerhof-Oost en Hagerhof-West stuurden we de vragenlijst door de brievenbus. 162 bewoners vulden de vragenlijst in: 105 reacties op de papieren vragenlijst en 57 reacties op de online vragenlijst. Dat geeft aan dat informatie op papier belangrijk is in onze communicatie. Veel mensen vulden de papieren vragenlijst in. Toch hoorden we ook dat bewoners vonden dat ze veel papier ontvingen. In de toekomst letten we daar voor dit project op door alleen het nodige per post te sturen.

Meer informatie over de resultaten?
Ontvang je graag meer informatie over de resultaten van de vragenlijst? Alle resultaten die hierboven zijn genoemd, zijn vastgelegd in een evaluatierapport. Stuur een e-mail naar morgeninvenlo@venlo.nl als je meer wil weten.

Wat is een warmtenet? 
In de wijken Hagerhof-Oost en Hagerhof-West (Venlo-Zuid) komt er een warmtenet waar iedereen in 2028 op kan aansluiten. Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Gas is dan niet meer nodig. De wijken Sinselveld en Krekelveld, ook in Venlo-Zuid, volgen na 2028. 

Heb je nog vragen over de komst van het warmtenet?  
Stuur dan een e-mail naar contactpersoon Pieter van de Rijdt via: morgeninvenlo@venlo.nl 

Dit nieuwsbericht was geplaatst op woensdag 17 april 2024 om 15:27 op Morgen in Venlo