Werkbezoek minister Karien van Gennip aan Venlo

Decoratief
Nieuws - dinsdag 5 december 2023
Tekst
Foto
Leesduur 4 minuten

Op 4 december 2023 bracht minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip een werkbezoek aan gemeente Venlo. Zij werd vergezeld door Inspecteur-Generaal Rits de Boer van de Nederlandse Arbeidsinspectie en gouverneur Emile Roemer.

Het werkbezoek vond plaats in het kader van het Interdepartementaal Projectteam Arbeidsmigranten van het Rijk (IPA).  

In gemeenschapshuis Muspelheim in de Venlose wijk Vastenavondkamp ging de minister met vele partners vanuit overheden, bedrijfsleven en Duitse belanghebbenden in gesprek over het thema toezicht en handhaving in relatie tot internationale werknemers. Internationale werknemers dragen in belangrijke mate bij aan de Nederlandse en Noord-Limburgse economie. Huisvesting vindt plaats in grootschalige shortstay locaties, maar ook in normale woningen in de wijken. In de grensregio zien we ook veel verbindingen over en weer op het vlak van wonen, werken en verblijven, zowel in positieve als in negatieve zin. Toezicht en handhaving zijn nodig om missstanden zoals uitbuiting en het niet naleven van wet- en regelgeving te voorkomen en aan te pakken. Om de samenwerking op dat gebied verder te versterken is een dialoog over toezicht en handhaving met diverse betrokken partijen van groot belang. 

Burgemeester Antoin Scholten gaf inzicht in de regionale economische structuur, de vraag en inzet naar internationale werknemers in deze regio en de integrale 9-sporen aanpak die de gemeente Venlo heeft ontwikkeld. 

In ronde tafel gesprekken is gesproken over het Flexibel Regionaal InterventieTeam en over grensoverstijgende samenwerking in relatie tot toezicht en handhaving internationale werknemers. De hoge opkomst voor de netwerkbijeenkomst toont het belang aan van het thema en versterkt de samenwerking op dit thema. 

Decoratief
Dit nieuwsbericht was geplaatst op dinsdag 5 december 2023 om 14:36 op Nu Venlo