Omgevingsvisie 2040

Steyl
Hoe ziet de gemeente Venlo eruit in 2040? Waar willen we dan wonen? En hoe houden we onze gemeente bereikbaar? Op dit soort vragen geeft de omgevingsvisie van Venlo straks antwoord. Het is een visie voor de lange termijn, waarin we aangeven wat we belangrijk vinden in onze omgeving waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Het maken van de omgevingsvisie doen we samen met inwoners, ondernemers, ketenpartners en maatschappelijke organisaties.

Atlas Venlo 2040

We ontwikkelen de omgevingsvisie van Venlo in drie fasen. In elke fase betrekken we onze inwoners en belanghebbenden. In het voorjaar van 2023 hebben we de eerste fase samen doorlopen. We hebben een enquête uitgezet onder alle inwoners en een inwonersavond georganiseerd. Deze stond in het teken van het verkennen van de opgaven die in de gemeente Venlo spelen, de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en de dromen die in Venlo leven. Met jullie input en informatie hebben we de Atlas 2040 ontwikkeld. Met de blik van nu kijken we vooruit naar toekomstige ontwikkelingen, kansen en uitdagingen die we zien richting 2040. De Atlas helpt ons keuzes te maken in de nieuwe omgevingsvisie. 

Samen bepalen we de koers van Venlo

De Atlas 2040 heeft een beeld geschetst van de kansen en opgaven die we voor ons zien. In september zijn we aan de slag gegaan met fase 2. Bepalen wat voor gemeente we willen zijn in 2040 en wat we moeten doen om dat voor elkaar te krijgen.

Tijdens drie bewonersavonden in september 2023 hebben we richting geven aan de koers voor Venlo aan de hand van drie thematische sporen: Venlo Vitaal, Venlo Vergroent en Venlo Groeit. De resultaten van de inwonersavond in fase 2 koppelen we binnenkort aan u terug op deze website.

In 2024 gaan we verder met fase 3. Hierover volgt binnenkort meer informatie op deze website.

Impressie inwonersavond april 2023

Externe video URL

Wat is een omgevingsvisie?

In de omgevingsvisie komt te staan wat de plannen zijn voor de leefomgeving voor de lange termijn en welke strategische keuzes we daarbij maken. Waar woningbouw, natuur, landschap, verkeer, energie, bedrijventerreinen, recreatie en erfgoed een plek krijgt, komt hierin aan bod.