Centrumplan Tegelen

Impressie centrumplan Tegelen
Het centrum van Tegelen gaat op de schop. Het winkelgebied van het Wilhelminaplein tot en met het Raadhuis gaan we volledig opnieuw inrichten tot een karakteristiek Tegels centrum. Dat doen we door in het straatbeeld de rijke historie van het Tegels keramiekverleden zichtbaar te maken. Ook gaan we veel groen aanplanten, zodat het een aangenaam centrum wordt, waar bezoekers graag komen en verblijven.

De ontwerpplannen zijn samen met lokale ondernemers, Ontwerpbureau BuroBol en RuimteVerhaal opgesteld.

Keramisch verleden van Tegelen

Het keramische verleden van Tegelen komt straks overal in het centrum terug. Zo plaatsen we bijvoorbeeld kiepwagentjes, die zijn omgevormd tot comfortabele zitbanken. Ook in de bestrating is aan de historische elementen gedacht: zo krijgt de parkeerplaats van het Wilhelminaplein de metselpatronen van de fabrieksschoorsteen.

Groene beleving

Het centrum krijgt ook een groene uitstraling. We planten veel nieuwe bomen. Per locatie is gekeken naar een geschikte boomsoort die past binnen de ruimte en groeimogelijkheden. De verschillende boomsoorten dragen bij aan de biodiversiteit en robuust bomenbestand in Tegelen. Ook de parkzone aan de Raadhuislaan is straks verbonden met het centrum van Tegelen. Zo maken we er een groen gebied van.

Via deze projectpagina houden we u op de hoogte. Lees hier nieuwsberichten over de voortgang van het project en bekijk de planning. Het is ook mogelijk om vragen over het project te stellen via het contactformulier op deze projectpagina.

Planning

  • November 2023: Start groenwerkzaamheden Raadhuislaan
  • Voorjaar 2024: Start groenwerkzaamheden kerktuin Sint Martinuskerk
  • Voorjaar 2024: Aannemer bekend die het werk gaat uitvoeren
  • Mei 2024: Start werkzaamheden centrumplan Tegelen

Bereikbaarheid

We gaan aan de slag om het centrum in Tegelen een nieuwe uitstraling te geven. Hierbij proberen we zoveel als mogelijk rekening te houden met bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat u desondanks overlast gaat ervaren is onvermijdelijk. Er komen momenten dat u niet voor uw deur kunt parkeren of dat u met loopschotten uw bedrijf binnenkomt. Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangt u van de aannemer meer informatie over de werkzaamheden en bereikbaarheid. Zodra dit bekend is wordt ook deze projectpagina gevuld.

Oorsprong

Aan de oorsprong van de besluitvorming over de herinrichting van het centrum van Tegelen, ligt de 'Visie inrichting openbare ruimte Centrum Tegelen'. Deze kunt u onderstaand downloaden. 

Contact

Heeft u vragen over het centrumplan? Neem dan gerust contact op door onderstaand formulier in te vullen. 

Open hier het formulier

Veerle van der Aar
Omgevingsmanager
Melle Bloemen
Omgevingsmanager