Prestatieafspraken 2024 ondertekend

Wethouder Jacques Smeets, directeur van Antares Roel Versleijen, voorzitter van HuurdersbelangenVereniging Diny Veniger, bestuurder van Wonen Limburg Ger Peeters, directeur van Woonwenz Frank van Engelen en wethouder Tom Verhaegh samen in de hal van het stadskantoor in Venlo
Nieuws - dinsdag 19 december 2023
Tekst
Leesduur 3 minuten

Gemeente Venlo heeft samen met woningcorporaties Woonwenz, Antares en Wonen Limburg en de HuurdersbelangenVereniging Venlo de prestatieafspraken voor 2024 ondertekend. Hiermee geven zij aan dat zij zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het wonen en de leefbaarheid in de gemeente Venlo.

Urgentie tot samenwerking

De Woningwet schrijft voor dat de lokale driehoek, bestaande uit corporaties, huurders en gemeente, jaarlijks prestatieafspraken moeten overeenkomen. De lokale driehoek bekrachtigt dit met het zetten van de handtekeningen onder de prestatieafspraken 2024. Hiermee geven zij aan dat zij zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de bredere volkshuisvestelijke opgave in de gemeente Venlo. Wethouder Tom Verhaegh: “Deze prestatieafspraken zijn voor ons ook weer een ijkpunt in onze samenwerking. We benadrukken zo het belang van de gezamenlijke woonopgave die we hebben; dat we samen verder bouwen aan een gezond Venlo”. De prestatieafspraken 2024 vormen een concrete uitwerking van- en aanvulling op de eerder overeengekomen meerjaren prestatieafspraken 2023 – 2026

Hoofdthema's 

Hoofdthema’s in de prestatieafspraken, ook wel volkshuisvestelijke prioriteiten genoemd, zijn voor 2024: beschikbaarheid en betaalbaarheid van (sociale) huurwoningen, leefbaarheid in buurten en wijken, wonen en zorg en duurzaamheid. Per thema beschrijven de prestatieafspraken 2024 welke prioriteiten er worden gesteld in de samenwerking, naast de reguliere werkzaamheden. De prioriteiten variëren van de woningbouwopgave in de gemeente Venlo tot het langer zelfstandig thuis wonen mogelijk maken. Verder gaat het ook over onderwerpen als veilige, leefbare en duurzame wijken.

Concrete investeringen 

De drie woningcorporaties zijn samen eigenaar van bijna 30 procent van de woningvoorraad in de gemeente Venlo. In 2024 bouwen zij 295 nieuwe huurwoningen. Verder investeren zij in 2024 ruim 30 miljoen euro in renovatie en (duurzame) verbeterprojecten. Net als in voorgaande jaren wordt ook nu weer fors geïnvesteerd in leefbaarheid. Voor het jaar 2024 betreft het een investering van ruim 2 miljoen euro.

Prestatieafspraken inzien

Woningcorporaties dienen de ondertekende prestatieafspraken te delen met de minister van Wonen en Rijksdienst. Benieuwd geworden naar de prestatieafspraken? De woningcorporaties delen de prestatieafspraken op hun websites. 

Dit nieuwsbericht was geplaatst op dinsdag 19 december 2023 om 10:45 op Nu Venlo