Start nieuwe fase Citybranding Venlo

Decoratief
Nieuws - donderdag 28 maart 2024
Tekst
Leesduur 6 minuten

Stadsmarketeers Eric Boselie en Richard Stomp hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de citybranding van Venlo, oftewel de merkontwikkeling van Venlo. Op 27 maart werd tijdens een raadsconsultatie in de gemeenteraad van Venlo de definitieve positioneringsrichting besproken.

"Het is in de onderlinge concurrentie die je als steden hebt voor een stad heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je een onderscheidend profiel bouwt, een duidelijk verhaal hebt waar Venlo over gaat. Daarbij speelt de historie van de stad, vaak de verborgen historie, een grote rol. Dat zijn de zaken die in de harten en zielen zitten van de mensen en dat is wat Venlo Venlo maakt", geeft Eric Boselie aan. 

Aan deze raadsconsultatie ging een zeer grondig traject vooraf met een enorme betrokkenheid van inwoners, ondernemers en heel veel stakeholders. Richard Stomp geeft aan: "Ik heb ruim twintig jaar ervaring in het begeleiden van steden op het vlak van citybranding en nooit eerder heb ik zo’n intensief traject meegemaakt, met zoveel toewijding van betrokkenen. En nu ligt er een uniek en gedragen product van de stad zelf."

Het proces 

Na grondige deskresearch en een enquête met bijna 2000 respondenten, is onder leiding van Eric Boselie en samen met ongeveer 150 stakeholders geprobeerd om de vraag ‘Wat is Venlo?’ te beantwoorden in een tiental stakeholdersessies. Via de campagne ‘Hoe kijk jij naar Venlo?’ hebben zich daarnaast nog een kleine 100 inwoners uit alle kernen van Venlo aangemeld om deze vraag te beantwoorden. Tijdens diverse sessies en inspiratieavonden werd een steeds beter beeld van de vier kernwaarden die Venlo onderscheidt van andere steden duidelijker. De mensen in Venlo zijn ondernemend, ze genieten van het leven, houden ervan om dingen samen te doen en wonen in het groen. Deze kernwaarden en definitieve positioneringsrichting zijn nu besproken tijdens de raadsconsultatie.

Hoe nu verder? 

De gemeenteraad heeft zich nu uitgesproken over de gekozen positioneringsrichting. De bijna voltallige gemeenteraad heeft tijdens de raadsconsultatie veel complimenten uitgedeeld. Met name het doorlopen van het proces en de grote betrokkenheid van alle deelnemers kon op positieve reacties rekenen. De gemeenteraad ziet uit naar het vervolg waarbij het college de gemaakte opmerkingen mee zal nemen in het verdere proces.

De gemeenteraad moet later dit jaar beslissen of er structureel geld wordt vrijgemaakt voor dit onderwerp. Het proces van citybranding gaat nu fase drie in, oftewel de merkstrategie. In fase drie wordt de keuze verder uitgewerkt en beschreven zodat Citybranding de juiste plek krijgt in het hoofd en het hart van mensen. Door dit scherp te beschrijven ontstaat houvast voor alle branding- en marketingactiviteiten op de lange termijn. Fase drie start in maart en loopt tot juni 2024, waarna fase vier nog volgt.  

Venlo, stad van geboren ondernemers die als geen ander genieten van het leven

Is dit nu uniek? "Jazeker", zegt Eric Boselie. "Dit is een combinatie die je echt nergens anders ziet. Er zijn echt wel andere ondernemende steden en ook steden waar ze het leven vieren, maar de mate waarin dat hier gebeurt, maakt Venlo zeker bijzonder want hier wordt hard gewerkt maar minstens net zo hard genoten van het leven. De Venlose mentaliteit, in combinatie met de rijke historie en de ligging van de gemeente, kunnen van Venlo een sterk merk maken."

Waarom citybranding?

Venlo heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een bloeiende stad om te wonen, werken, studeren, ondernemen en verblijven, maar de profilering van Venlo is achtergebleven. Als gemeente met ruim 100.000 inwoners neemt Venlo in de regio een stevige positie in. De gemeente wil en moet veel voor elkaar krijgen. Die uitdagingen zijn een stuk eenvoudiger uit te voeren als duidelijk is waar Venlo precies voor staat. Daarom is er in het voorjaar van 2023 gestart met het traject Citybranding. Bij dit proces geldt de kracht van het collectief. We doorlopen als gemeente dit proces samen met een grote groep mensen, bekeken vanuit totaal verschillende invalshoeken, waarbij we op zoek zijn gegaan naar wat ons allen bindt en waar ‘Venlo’ voor staat. 

Via onderstaande link vindt u alles over het proces dat we samen hebben doorlopen tot nu toe en wat we nog gaan doen in fase drie en fase vier. Veel lees- en kijkplezier! 

Dit nieuwsbericht was geplaatst op donderdag 28 maart 2024 om 10:40 op Nu Venlo